• Velkommen til Kreds 37
Joomla Design Service by Customer Reviews

KREDS 37-VEJLE

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i kreds 37
Lørdag den 9. februar 2019 kl. 13.00 i klubhuset.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4) Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5) Valg (jfr. §12: ”formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige årstal”, ”Hvis en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende kredsgeneralforsamling”).
Valg af formand (Niels genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlem (Regina ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen foreslår Lars)
Valg af bestyrelsesmedlem (Else var 1.suppleant og trådte ind i 2018, Else genopstiller)
Valg af suppleanter til bestyrelsen (Bestyrelsen foreslår Svend som 1. suppleant, Kurt genopstiller som 2. suppleant)
Valg af kassekontrolant/revisor (Folke ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen foreslår Maiken)
Valg af suppleant for kassekontrolant/revisor.
6) Valg af kredsrepræsentanter (jfr. § 23.) til repræsentantskabsmødet den 17/3 19
(Tommy og Flemming genopstiller som kredsrepræsentanter)
7) Opfølgning fra sidste generalforsamling. Der stemmes om følgende:
”Generalforsamlingen i kreds 37 finder det uhensigtsmæssigt at medlemmer med tætte familiemæssige relationer sidder i bestyrelsen på samme tid.” Indkomne forslag*

*forslag skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage inden kredsgeneralforsamlingen.
Regnskabet kan ses i klubhuset efter den 26.1.19
Kredsen vil i dagens anledning beværte med en kop kaffe og en rullepølsemad.

Med venlig hilsen kredsbestyrelsen

 

 

Har du billeder eller resultater til hjemmesiden, så send en mail til webmasteren.

 

Medlemmer til sommerafslutning